URADNA POTRDITEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA in LAS POSAVJE ZA OBDOBJE 2021-2027

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) obvešča, da je kot vodilni partner novoustanovljenega LAS Posavje 2021-2027 konec januarja prejela uradno odločbo o potrditvi LAS in Strategije lokalnega razvoja (SLR) do leta 2027.

Odločba o podpori za začetek izvajanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost oziroma LEADER/CLLD – iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do leta 2027, je bila RRA Posavje izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in na podlagi odločitve o podpori s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

V programskem obdobju 2021–2027 bosta navedena organa upravljana za LEADER/CLLD namenila skupno 84.548.195,00 EUR nepovratnih sredstev, pri čemer je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo 40,1 mio EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa 44,4 mio EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Sredstva se namenjajo 37 lokalnim akcijskim skupinam (LAS), ki skupno zagotavljajo pokritost celotne Slovenije in bodo v obdobju do 2027 izvajale v januarju 2024 potrjene SLR. Pristop LEADER/CLLD predstavlja vse bolj pomembno gonilo lokalnega razvoja, saj po principu »od spodaj navzgor« rešuje konkretne izzive ljudi in krepi potenciale lokalnih skupnosti.

Upravičen finančni okvir LAS Posavje 2021-2027 – do skupno 3.621.242,47 EUR

RRA Posavje, ki ima kot vodilni partner LAS Posavje bogate izkušnje z izvajanjem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost že iz dveh programskih obdobij, je torej uspešno zaključila postopek usklajevanja strategije z obema organoma upravljanja LEADER/CLLD. Na podlagi pridobljene odločbe je LAS Posavje 2021-2027 za izvajanje LEADER/CLLD upravičen do skupno največ 3.621.242,47 EUR, in sicer do največ: 1.846.753,31 EUR iz sklada EKSRP in 1.774.489,16 EUR iz sklada ESRR. Upravičeno območje izvajanja strategije tudi v novem programskem obdobju ostaja enako kot do sedaj, torej celotna geografska in statistična regija Posavje. Z odločbo se podeljuje pravica do koriščenja sredstev za delovanje LAS ter izvajanje projektov do leta 2027, vključno s projekti sodelovanja LAS, ki bodo upoštevajoč zastavljene ukrepe SLR LAS Posavje 2021-2027 predstavljali dodano vrednost za razvoj območja.

RRA Posavje objavo prvih javnih pozivov s podporo obeh navedenih skladov načrtuje v letu 2024, termina odprtja javnih pozivov bosta objavljena naknadno. Pravne podlage za objavo javnih pozivov in merila za ocenjevanja vlog projektov so v pripravi, objava javnih pozivov pa je odvisna tudi od prejema navodil organov EKSRP in ESRR, ki so delno še v fazi usklajevanja.

Ob prejemu odločbe, s katero sta uradno potrjena status LAS Posavje 2021-2027 in razvojna strategija LAS Posavje 2021-2027, se RRA Posavje zahvaljuje vsem deležnikom in partnerjem, ki so sodelovali pri pripravi SLR, ter se veseli nadaljnjih uspešnih sodelovanj in izvajanja projektov za skupen razvoj regije Posavje.

Aktualne vsebine LAS Posavje so dostopne na spletni strani https://www.las-posavje.si/ in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/lasposavje/

Skip to content