LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 40; 07 488 10 43; 07 488 10 52

Ustanovna skupščina LAS

Ustanovnim članom SKUPŠČINE LAS Posavje 2021-2027

VABILO na USTANOVNO sejo SKUPŠČINE LAS Posavje 2021-2027,

ki bo v ponedeljek, 27. 2. 2023 ob 12.00 uri v Veliki dvorani Gradu Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica.

Na ustanovni seji bo potekal podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Posavje 2021-2027, zato prosimo za zanesljivo udeležbo zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik naj ima na seji žig.

Dnevni red ustanovne seje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Seznanitev z Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
 3. Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Posavje 2021-2027
  • Predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Posavje 2021-2027
  • Podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Posavje 2021-2027
 4. Volitve v organe LAS Posavje 2021-2027
  • Pravilnik o volitvah v organe LAS Posavje 2021-2027
  • Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe LAS Posavje 2021-2027
  • Izvolitev Upravnega odbora LAS Posavje 2021-2027
  • Izvolitev Predsednika in Podpredsednika LAS Posavje 2021-2027 izmed članov Upravnega odbora LAS Posavje 2021-2027
  • Izvolitev Nadzornega odbora LAS Posavje 2021-2027
 5. Razno


VABILO in gradivo:

k 2. t: Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 TUKAJ.

k 3. t.: Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Posavje 2021-2027 TUKAJ.

k 4. t.: Pravilnik o volitvah v organe LAS Posavje 2021-2027 TUKAJ.

V nadaljevanju podajamo ključne informacije:

POGODBA O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS POSAVJE 2021-2027: Fizična oseba / zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je podpisala pristopno izjavo bo na ustanovni skupščini podpisala Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Posavje 2021-2027 (v nadaljevanju: pogodba), zato vljudno prosimo s seboj prinesite žig, v kolikor z njim poslujete. Pogodba sledi Uredbi o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, UL RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022
VOLITVE ORGANOV LAS POSAVJE: Organi LAS se volijo na ustanovni Skupščini LAS, za sklic katere je na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 116/2022) ter Sklepa sveta regije Posavje št. 97/III, z 97. redne seje, z dne 02. 12. 2021, odgovorna Regionalna razvojna agencija Posavje. Volilno pravico člana LAS Posavje 2021-2027 pridobi s podpisom pogodbe fizična oseba / zakoniti zastopnik pravne osebe oz. volilno pravico člana LAS Posavje 2021-2027 pridobi oseba, ki bo zastopala člana v organih LAS, v primeru, da to ni zakoniti zastopnik. V organe LAS Posavje je lahko izvoljena fizična oseba / zakoniti zastopnik pravne osebe (na ustanovni Skupščini boste podpisali pogodbo) oz. oseba, ki bo zastopala člana v organih LAS, v primeru, da to ni zakoniti zastopnik. Zaradi navedenega prosimo za zanesljivo udeležbo fizične osebe / zakonitega zastopnika pravne osebe za podpis pogodbe in osebe, ki bo zastopala člana v organih LAS, v primeru, da to ni zakoniti zastopnik.
Za izvedbo vseh opravil, povezanih s sklicem in potekom ustanovne Skupščine LAS Posavje 2021-2027, je do izvolitve vseh organov zadolžena RRA Posavje.

Dodatno pojasnilo: V primeru nezmožnosti udeležbe zakonitega zastopnika na USTANOVNI seji SKUPŠČINE, lahko zakoniti zastopnik pooblasti drugo osebo za udeležbo na USTANOVNI seji SKUPŠČINE, kakor tudi za podpis pogodbe. Takšna oseba mora biti tudi izrecno pooblaščena, da lahko podpiše partnersko pogodbo, podaja predloge za kandidate v organe LAS in tudi za glasovanje. Seveda pa mora eventualno odsotni kandidat za organ LAS v naprej podati pisno soglasje, da s kandidaturo soglaša. Morebitno pooblastilo in soglasje za kandidaturo mora biti fizično predloženo na sami seji.

V kolikor zakoniti zastopnik ne more zagotoviti udeležbe in tudi ne pooblastiti drugo osebo, bo skladno s 4. členom Predloga Pogodbe o ustanovitvi LAS 2021-2027 vašo pristopno izjavo, da izpolnjujete pogoje za pristop k pogodbi naknadno obravnaval Upravni odbor na svoji 1. seji in boste brez spremembe pogodbe postali član LAS ter pridobili položaj stranke te pogodbe in s tem družbenika LAS kot družbe, ki je enakopraven ostalim članom oziroma družbenikom LAS.

Novico o vzpostavljenem LAS Posavje 2021-2027 si lahko preberete tukaj.

Skip to content