LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 40; 07 488 10 43; 07 488 10 52

Osebna izkaznica

LAS Posavje
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 40; 07 488 10 43; 07 488 10 52

agencija@rra-posavje.si; las.posavje@rra-posavje.si

https://www.rra-posavje.si/; https://www.las-posavje.si/programsko-obdobje-2021-2027.html

Predsednica LAS: Janja Jordan
Podpredsednica LAS: Andreja Pavlin
Vodilni partner LAS: Razvojna regionalna agencija Posavje (RRA Posavje)
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 27. 2. 2023
Vključene občine: Radeče, Sevnica, MO Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli
Velikost območja: 968 km2
Število prebivalcev LAS: 75.824 prebivalcev (1. 1. 2022)
Število članov LAS (na dan 20. 12. 2023): 84; seznam
Številka transakcijskega računa LAS: SI56 0110 0600 0050 269 pri UJP

Skip to content