LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 40; 07 488 10 43; 07 488 10 52

LAS POSAVJE 2021-2027

Lokalno partnerstvo LAS Posavje 2021–2027 je bilo vzpostavljeno na ustanovni skupščini 27. februarja 2023 in vključuje območje šestih občin regije Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Vodilni partner je Regionalna razvojna agencija Posavje, ki že ima izkušnje z izvajanjem LEADER/CLLD iz prejšnjih obdobij (2007–2013 in 2014–2020).

Naloga LAS Posavje je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Posavje 2021-2027 za programsko obdobje 2021-2027, ki se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in je bila s strani organa upravljanja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potrjena 26. 1. 2024.

Namen pristopa LEADER/CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Tak pristop pa omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja ter zasleduje njegove dejanske potrebe.

V trenutnem programskem obdobju je LAS Posavje upravičen do koriščenja skupno največ 3.621.242,47 EUR sredstev, in sicer do največ: 1.846.753,31 EUR iz sklada EKSRP in 1.774.489,16 EUR iz sklada ESRR.

Strategija lokalnega razvoja LAS se osredotoča na tri ukrepe:
Ukrep 1: Trajnostno lokalno podjetništvo
Ukrep 2: Kakovost življenja in socialna vključenost prebivalcev LAS
Ukrep 3: Okoljska trajnost in odpornost proti podnebnim spremembam.

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti.

Pristop LEADER/CLLD omogoča vodenje razvoja s strani lokalne skupnosti, kar pomeni, da bodo odločitve in projekti temeljili na potrebah in željah lokalnega prebivalstva ter ciljali na trajnostno rast in izboljšanje kakovosti življenja v regiji.

Skip to content