Redni seji Upravnega odbora in Skupščine LAS Posavje 2021-2027

Redni seji Upravnega odbora in Skupščine LAS Posavje 2021-2027

V torek, 18. 06. 2024 sta bili v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje izvedeni redni seji Upravnega odbora in Skupščine LAS Posavje 2021-2027.

Predstavniki Upravnega odbora, ki ima 18 članov, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red: 

 1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje UO LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Upravnega odbora LAS Posavje 2021-2027
 3. Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2023
 4. Poročilo o vrednotenju SLR LAS Posavje 2014–2020
 5. Seznanitev – Letni načrt aktivnosti LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 6. Članstvo v LAS Posavje 2021-2027
  1. Izstop iz članstva
  2. Potrditev novih članov v partnerstvo LAS Posavje 2021-2027
 7. Predlog Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov za izbor operacij pri LAS Posavje 2021-2027
 8. Seznanitev s Predlogom Javnega poziva za sofinanciranje operacij LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024 za predhodno potrditev na organih upravljanja LEADER/CLLD
 9. Sklada EKSRP
 10. Sklada ESRR
 11. Strokovna ekskurzija za člane LAS
 12. Razno

Utrinki s seje

Predstavniki Skupščine, ki ima 84 članov, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje: 

 1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Skupščine LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Skupščine LAS Posavje 2021-2027
 3. Potrditev Poročila o delu LAS Posavje za leto 2023
 4. Poročilo o vrednotenju SLR LAS Posavje 2014–2020
 5. Seznanitev – Letni načrt aktivnosti LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 6. Potrditev Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov za izbor operacij pri LAS Posavje 2021-2027
 7. Razno

Utrinki s seje
Skip to content