PRVA ZASEDANJA ORGANOV LAS Posavje 2021-2027

USPEŠNO IZVEDENA 1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA LAS Posavje 2021-2027

V četrtek, 9. junija 2023 se je v prostorih Trškega dvorca v Sevnici na svoji 1. redni seji uspešno sestal Upravni odbor LAS Posavje 2021-2027. V sredo, 14. junija 2023 bo v prostorih Posavskega muzeja Brežice za člane LAS izvedena 2. seja Skupščine – za potrebe potrditve Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Posavje 2021-2027 in oddajo dokumenta na Javni poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje 2021-2027, obvešča, da se je v četrtek 9. junija 2023 v Sevnici na svoji 1. redni seji uspešno sestal Upravni odbor LAS Posavje 2021-2027. Prve seje se je udeležilo 15 od skupno 18 članov Upravnega odbora in predstavnice vodilnega partnerja LAS – mag. Nataša Šerbec (direktorica RRA Posavje), Nataša Šterban (vodja službe za projektno sodelovanje na RRA Posavje) in Lucija Avguštin (višja svetovalka na RRA Posavje).

Upravni odbor LAS Posavje 2021-2027 je na seji, ki jo je vodila mag. Janja Jordan (predsednica LAS Posavje 2021-2027), obravnaval tri ključne točke dnevnega reda:

  • Predlog Poslovnika UO LAS Posavje 2021-2027
  • Potrditev novih članov v partnerstvo LAS Posavje 2021-2027 ter
  • Sprejem Predloga Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027

Vse točke dnevnega reda, ki jih je predstavil vodilni partner LAS Posavje, RRA Posavje, so bile soglasno podprte s sklepi prisotnih članov Upravnega odbora, pod točko Razno pa so se prisotni člani dotaknili tudi 2. seje Skupščine LAS Posavje 2021-2027, ki bo za potrebe potrditve Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027 s strani širšega članstva LAS, izvedena v naslednjem tednu – 14. junija v Posavskem muzeju Brežice. Širše članstvo partnerstva LAS Posavje 2021-2027 sicer šteje 62 ustanovnih članov, na 1. seji Upravnega odbora pa je bilo potrjenih še 21 dodatnih subjektov, ki prihajajo z območja LAS Posavje – iz javnega (9), ekonomskega (1) in civilnega/socialnega sektorja (11). Trenutna sestava članstva LAS Posavje 2021-2027, ki je odprtega značaja, je 83 članov, zainteresirani subjekti, ki izpolnjujejo pristopne pogoje (objavljeni na spletni strani https://www.las-posavje.si/) pa s pristopno izjavo lahko kadarkoli naknadno postanejo družbeniki LAS Posavje 2021-2027.

Upravni odbor LAS Posavje 2021-2027 prav tako sestavljajo predstavniki iz treh sektorjev, in sicer po šest iz vsakega:

  • JAVNI sektor: Manuela Bojnec, Matjaž Šušteršič, Ana Bercko, Vlasta Kuzmički, Janja Jordan (predsednica LAS), Roman Matjašič
  • EKONOMSKI sektor: Janja Starc, Blaž Radej, Mitja Udovč, Boštjan Kozole, Suzana Wallner, Adrijana Vračun
  • CIVILNI/SOCIALNI sektor: Andreja Pavlin (podpredsednica LAS), Ambrož Novak, Bernardka Zorko, Anja Krušnik Cirnski, Maruša Mavsar, Anton Urek

LAS Posavje 2021-2027 bo po potrditvi dokumenta SLR LAS Posavje 2021-2027, ki je s strani nacionalnih organov upravljanja LEADER/CLLD predvidena za december 2023, omogočal financiranje projektov za razvoj Regije Posavje – s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Razpoložljiva finančna sredstva, ki bodo na voljo, bodo za oba sklada znana naknadno, predvidoma po uradni objavi izvedbene uredbe, ki jo vodilni partnerji novih LAS trenutno še čakajo. Regionalna razvojna agencija Posavje tako že sedaj predvideva, da bodo potrebne naknadne dopolnitve in uskladitve strateškega dokumenta SLR LAS Posavje 2021-2027, ki bo tudi v nadalje oblikovan skupaj z lokalnim prebivalstvom – po pristopu od spodaj navzgor, potrdili pa jih bodo organi LAS.

Utrinki s 1. seje Upravnega odbora LAS Posavje 2021-2027:

AKTUALNO – VZPOSTAVLJA SE TUDI RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027!

Regionalna razvojna agencija Posavje hkrati obvešča, da je dne 9. junija 2023 objavila: JAVNI POZIV ZA VSTOP V RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027. V partnerstvo je vabljena zainteresirana javnost z območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško. Lokalno partnerstvo oziroma ribiški LAS Posavje (v nadaljevanju LASR) bo ustanovljen za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.

Javni poziv in pristopna izjava za vstop v članstvo se nahajata na: Ribiški Las-Posavje (ribiskilas-posavje.si) Novica je dostopna tudi na Facebooku: https://www.facebook.com/lasposavje

Aktualne vsebine LAS Posavje so dostopne na spletni strani https://www.las-posavje.si/ in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/lasposavje/

Dodatne informacije daje vodilni partner – RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

  • vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
  • 07 488 10 43 za kmetijski sklad (Lucija Avguštin)
  • 07 488 10 52 za regionalni sklad (Nataša Kežman)
Skip to content