Izvedene redne seje Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Skupščine LAS Posavje 2021-2027

V sredo, 20. 12. 2023 so bile v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje izvedene redne seje Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Skupščine LAS Posavje 2021-2027.

Predstavniki Upravnega odbora, ki ima 18 članov, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje:

 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje UO LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnikov: a) redne seje Upravnega odbora LAS Posavje 2014-2020, b) redne seje Upravnega odbora LAS Posavje 2021-2027
 3. 20. zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 1. 7. 2023 do 31. 10. 2023
 4. Članarine LAS Posavje 2024
 5. Predlog Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 6. Potrditev novih članov v partnerstvo LAS Posavje 2021-2027
 7. Razno

Utrinki s seje:

Predstavniki Nadzornega odbora, ki ima 3 člane, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje:

 1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Nadzornega odbora LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora LAS Posavje 2014-2020
 3. Predlog Poslovnika Nadzornega odbora LAS Posavje 2021-2027
 4. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora LAS Posavje 2021-2027
 5. Soglasje k Predlogu Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 6. Razno

Utrinki s seje:

Predstavniki Skupščine, ki ima 83 članov, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje:

 1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Skupščine LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnikov: a) 15. redne seje Skupščine LAS Posavje 2014-2020, b) 2. redne seje Skupščine LAS Posavje 2021-2027
 3. Potrditev Predloga Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 4. Razno

Utrinki s seje:

Skip to content