Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Upravni odbor

Upravni odbor LAS je najvišji izvršilni organ LAS Posavje in šteje petnajst (15) članov. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

V mandatnem obdobju od 19.10.2015 do 18.10.2019, so bili za člane upravnega odbora LAS Posavje izvoljeni naslednji člani:

 • Janja Jordan, predstavnica javnega sektorja, predsednica
 • Alenka Černelič Krošelj, predstavnica javnega sektorja
 • Franc Češnovar, predstavnik javnega sektorja
 • Matjaž Šušteršič, predstavnik javnega sektorja
 • Roman Matjašič, predstavnik javnega sektorja
 • Vlasta Kuzmički, predstavnica javnega sektorja
 • Bernardka Zorko, predstavnica socialnega sektorja
 • Damjan Ganc, predstavnik socialnega sektorja
 • Maruša Mavsar, predstavnica socialnega sektorja
 • Janja Starc, predstavnica ekonomskega sektorja
 • Mitja Udovč, predstavnik ekonomskega sektorja
 • Petra Grajžl, predstavnica ekonomskega sektorja
 • Sabina Žibert, predstavnica ekonomskega sektorja
 • Mirko Goričar, predstavnik ekonomskega sektorja
 • Suzana Pavlič, predstavnica ekonomskega sektorja

 

V mandatnem obdobju od 15.10.2019 za štiri (4) letno mandatno obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja so za člane upravnega odbora LAS Posavje izvoljeni naslednji člani:

- predstavniki javnega sektorja:

 1. VLASTA KUZMIČKI, OBČINA SEVNICA
 2. KRISTINA OGOREVC RAČIČ, CPT KRŠKO
 3. JANJA JORDAN, OBČINA KRŠKO
 4. ROMAN MATJAŠIČ, OBČINA BREŽICE
 5. ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
 6. DUBRAVKA KALIN, KTRC RADEČE

- predstavniki ekonomskega sektorja:

 1. SUZANA WALLNER, AKVAL D. O. O.
 2. NATALIJA GORIČAR SEVŠEK, RIBOGOJSTVO GORIČAR D. O. O.
 3. MITJA UDOVČ, JP KOMUNALA SEVNICA
 4. JANJA STARC, ZAVOD OBRNITKOV IN PODJETNIKOV POSAVJE, OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRŠKO
 5. SABINA ŽIBERT, KOSTAK D. D.
 6. KATARINA SIMONČIČ, KMEČKA ZADRUGA KRŠKO

- predstavniki organizacij civilne družbe in fizične osebe

13. BERNARDKA ZORKO, ZAVOD SVIBNA

14. ANDREJA PAVLIN, ZAVOD DOBRA DRUŽBA

15. MARUŠA MAVSAR, ZAVOD NEVIODUNUM

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43