Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Skupščina

Skupščina LAS je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani LAS Posavje.

Članstvo v LAS Posavje sestavljajo:

  • ustanovni člani (podpisniki te pogodbe) in
  • novi – pristopni člani, ki naknadno pristopijo k pogodbi.

Ustanovni člani LAS Posavje so vsi, ki so na ustanovni skupščini 19. 10. 2015 podpisali Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje, seznam je na voljo tukaj.

 Seznam aktualnih članov LAS Posavje na dan 31. 12. 2022 pa se nahaja tukaj.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43