Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020 (kratica: SLR) je ključni strateški dokument, pripravljena je bila v sodelovanju s prebivalstvom in temelji na izkušnjah izvajanja programa LEADER v obdobju 2007-2013.

Strategijo bomo uresničevali s pripravo in izvedbo partnerskih projektov, ki bodo sledili sedmim posebnim ciljem in osmim ukrepom.

Področje ukrepanja

Ustvarjanje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Večja vključenost mladih, žensk, drugih ranljivih skupin

Posebni cilji

1.1 Ustvariti zaposlitvene možnosti in kakovostna delovna mesta

1.2 Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

2.1 Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

3.1 Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

3.2 Ohranjanje narave in biotske raznovrstni za trajnostni razvoj območja LAS

4.1 Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

4.2 Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Ukrepi

U1: Podjetniške ideje za nova delovna mesta

U2: Inovativna partnerstva za rast

U3: Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju

U4: Razvoj sladkovodne akvakulture

U5: Izboljšanje stanje okolja

U6: Ohranjanje narave

U7: Vključujoča skupnost

U8: Zdrava skupnost

LAS Posavje 2014-2020 je oddala vlogo na prvi javni poziv za pridobitev pravice do sredstev CLLD, 30. oktobra 2015. 

NOVA Strategija lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 TUKAJ.  (4. sprememba, januar 2022). 

Strategija je živ dokument, njeno izvajanje bomo sprotno spremljali, ugotavljali napredek in jo po potrebi tudi dopolnjevali.

 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43