Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Projekti

Brošura izvedenih projektov LAS Posavje 2014 - 2020 

projektih LAS Posavje iz obdobja 2014-2020 si lahko več preberete v brošuri, ki se nahaja TUKAJ.

 

Spodaj so navedeni projekti, ki jih je v okviru javnih pozivov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za sklade ESRR, EKSRP in ESPR potrdil upravni odbor LAS Posavje in ki jih je ARSKTRP potrdila z odločbo oziroma MGRT s pogodbo o sofinanciranju:

1. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

 1. Povzetek operacije: iZOOdi - iniciativa za odgovoren odnos do živali (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Društvo PoPasje)
 2. Povezetek operacije: Podjetna 9ka (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 3. Povzetek operacije: Zelena doživetja Posavja (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 4. Povzetek operacije Zeleno Posavje - za naravo in zdravje (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Komunala Brežice)
 5. Povzetek operacije: RAST(IŠČE) SREČE (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Mc Krško)
 6. Povzetek operacije: VSI NA PLAC! (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KTRC Radeče)

1. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

 1. Povzetek operacije: Modra frankinja - žametno vino regije Posavje (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca JZ KŠTM Sevnica)
 2. Povzetek operacije: Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje (Zdravo Posavje) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 3. Povzetek operacije: Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov (VARUJVODO) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 4. Povzetek operacije: Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja (PRILOŽNOSTI) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 5. Povzetek operacije: Stara šola za nove ideje (ŠOLA-IDEJ) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Radeče)

1. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 1. Povzetek operacije: Najboljša riba je Posavska riba (Posavska riba), (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 2. Povzetek operacije Povezani s Savo (PoSava) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca RD Brestanica-Krško)

 

--> Oglejte si PREDSTAVITVENI FILM DOBRIH PRAKS LAS POSAVJE 2014-2020

(dobre prakse 1. javnih pozivov, povezava na Youtube kanal LAS Posavje)

 

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 1. Povzetek operacije: RIBA JE IN: Riba je In (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 2. Povzetek operacije Ribe na šolskih krožnikih: Šolski krožniki (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca  Občina Krško)
 3. Povzetek operacije Posavski ribji krog: Ribji krog  (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Radeče)

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

 1. Povzetek operacije: Oživimo savske zgodbe (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KTRC Radeče)
 2. Povzetek operacije: Olje nekoliko drugače (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Komunala Sevnica)
 3. Povzetek operacije: Mar Nam Je za Skupnost (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 4. Povzetek operacije: Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca OOZ Krško)

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

 1. Povzetek operacije: Center za starejše DOBRA ENERGIJA (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Zdravstveni dom Radeče)
 2. Povzetek operacije: Inkluzija otrok in odraslih "PEGAS" (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Anton Zevnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji)
 3. Povzetek operacije: Črno-belo bogastvo s krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)

3. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 1. Povzetek operacije: Okusi posavsko ribo (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 2. Povzetek operacije: Ribe na naravovarstvenem območju (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 3. Povzetek operacije: Center Sonček - center aktivnosti invalidnih oseb (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Marjan Dornik s.p.)
 4. Povzetek operacije: Od ribiča do graščaka (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KZ Krško)

4. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 1. Povzetek operacije: Z ribami do zdravja (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 2. Povzetek operacije: Ujemi ribo in doživi energijo Save (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 3. Povzetek operacije: Po-Savski rečni turizem (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Radeče)
 4. Povzetek operacije: Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KZ Krško)

3. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

 1. Povzetek operacije: Sveže, okusne, lokalne surovine na posavskih krožnikih (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca CPT Krško)
 2. Povzetek operacije: Ajdovske zgodbe iz Posavja (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Zavod Svibna)
 3. Povzetek operacije: Tujerodne rastline - invazivne in škodljive (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca JP Komunala Brežice)

3. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

 1. Povzetek operacije: Čebelarski mozaik (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 2. Povzetek operacije: Varuj o(ko)lje (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Komunala Sevnica)

4. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

 1. Povzetek operacije: POJNT (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Radeče)
 2. Povzetek operacije: DIGIVODA (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Komunala Sevnica)

4. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

 1. Povzetek operacije: LOKALNO je POVEZOVALNO (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)
 2. Povzetek operacije: ZA VARNOST GRE!
 3. Povzetek operacije: BANOVA DOMAČIJA -OKUSIMO DEDIŠČINO
 4. Povzetek operacije: MISLIM MODRO

PROJEKTI SODELOVANJA LAS

- EKSRP: ODOBRENA PROJEKTA SODELOVANJA na 3. JAVNEM RAZPISU ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 1. Povzetek operacije sodelovanja "Približajmo Unescova biosferna območja Prebivalcem"
 2. Povzetek operacije sodelovanja "Pametne vasi za jutri"

- EKSRP: ODOBREN PROJEKT SODELOVANJA na 5. JAVNEM RAZPISU ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine  

 1. Povzetek operacije sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij

- EKSRP: ODOBREN PROJEKT SODELOVANJA na 6. JAVNEM RAZPISU ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 

      1. Povzetek operacije sodelovanja EKO Okusi Slovenije

- ESPR: OCENJEVANJE RIBJIH IZDELKOV 

 1. Povzetek operacije sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov

 

 

O projektih LAS Posavje iz preteklega programskega obdobja 2007-2013 si lahko več preberete v spodnji brošuri.

Brošura LAS 2007 - 2013

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43