Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih

Nosilec projekta: Verbena d.o.o., Loka pri Zidanem Mostu

Projektni partnerji: Javni zavod Kozjanski park, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Kulturno društvo Svibno

Vrednost projekta: 56.310,85 EUR
LEADER sredstva: 43.952,96 EUR
Kontaktne informacije o projektu: jolanda.gobec@gmail.com, info@zavod-svibna.si, www.zavod-svibna.si

Namen projekta je bil povečati zaposlitvene možnosti na podeželju in vrniti življenje v vasi. Namenjen je bil predvsem malim kmetijam, lastnikom kmetijskih zemljišč in sadovnjakov, med njimi pa posebej ženskam, mladim in brezposelnim. Rezultati projekta so zasajeni štirje ogledni travniški sadovnjaki na Svibnem, Okroglicah, Brezovski gori in v Bistrici ob Sotli, ki bodo učna mesta za različne trajnostne sadjarske prakse. V njih je zasajenih več kot sto sadik sadnega drevja in jagodičevja, postavljena zavetišča za koristne organizme ter kupljena oprema za delo v sadovnjaku in pri predelavi sadja, ki se bo uporabljala v izobraževalne namene. Izvedeno je bilo izobraževanje za sadjarske mojstre s praktičnim delom v sadovnjakih, izobraževanje za permakulturne načrtovalce z izdelanim načrtom permakulturne zasnove posestva in izobraževanje o predelavi sadja s praktičnim prikazom sušenja in predelave sadja. Podjetniške delavnice so bile namenjene iskanju zaposlitvenih možnosti na podeželju, posebej so bili udeleženci podučeni o socialnem podjetništvu. Skozi študijski krožek „Sadje in skupnost” se krepi povezovanjem malih kmetov in sadjarjev, izmenjava znanj, izkušenj in opreme. Vsa pridobljena znanja in učni sadovnjaki so priložnost za razvoj zelenih delovnih mest, kar so potrdili ogled dobrih praks po Sloveniji, razstava o vplivu podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega in zaključni posvet o različnih trajnostnih pristopih v sadjarstvu. Kratki izobraževalni filmi bodo v pomoč vsem, ki bodo zasadili nov travniški sadovnjak ali obnovili obstoječega.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43