Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Predsednik

Predsednik LAS zastopa in predstavlja LAS Posavje v javnosti.                          

Predsednik LAS je za svoje delo odgovoren skupščini LAS in upravnemu odboru LAS.

V času njegove odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča podpredsednik.

Aktualna predsednica LAS Posavje je mag. Janja Jordan, javni sektor, sicer predstavnica Občine Krško, ki je ustanovna članica LAS.

Aktualna podpredsednica LAS Posavje je ga. Suzana Wallner, ekonomski sektor, sicer predstavnica ribogojcev iz AKVAL d.o.o.

Mandatno obdobje traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Aktualno mandatno obdobje je od 15.10.2019 za štiri (4) letno mandatno obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43