Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Pravne podlage delovanja LAS

Poleg navedenih pravnih podlag so za delovanje LAS Posavje ključni in pomembni tudi drugi strateški dokumenti, ki jih najdete tukaj.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43