Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Pogosta vprašanja

V povezavi z izborom operacij in izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij se pojavljajo vprašanja, ki jih naslavljate na LAS Posavje. Pogosta vprašanja in odgovori se nahajajo na spletnem forumu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43