Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Delujoče LAS v RS in EU

Delujoče LAS v RS

Več informacij o delujočih Lokalnih akcijskih skupinah RS najdete tukaj.  

Delujoče LAS v EU 

Več informacij o delujočih Lokalnih akcijskih skupinah RS najdete tukaj.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43