Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Zbor članov

Zbor članov je najvišji organ LAS, ki ga sestavljajo vsi člani LAS Posavje. Zbori članov so redni in izredni.

Naloge in pristojnosti Zbora članov:

  • sprejema pravila delovanja LAS, njegove spremembe in dopolnitve,
  • sprejema Lokalno razvojno strategijo,
  • obravnava in sprejema letna poročila organov LAS, upravljavca in finančnega organa LAS,
  • voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora in nadzornega odbora,
  • sklepa o prenehanju LAS,
  • sprejema letni program dela LAS skupaj s finančnim načrtom.

Aktualni seznam članov Zbora članov LAS Posavje 2007-2013 najdete tukaj.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43