Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Vrata turizma destinacije Posavje

Nosilec projekta: Občina Brežice

Projektni partnerji: Mladinski center Brežice, LIJAmedia, Zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Društvo vinogradnikov »Dolina – Jesenice«, Društvo ljubiteljev Bizeljčana, Združenje za promocijo Bizeljskega

Vrednost projekta: 329.651,85 EUR
LEADER sredstva: 177.182,88 EUR
Kontaktne informacije o projektu: suzana.ogorevc@brezice.si

V okviru projekta Vrata turizma destinacije Posavje je bila v Brežicah obnovljena Mestna hiša, s čimer je bila vzpostavljena infrastruktura za neposredno in posredno trženje ter promocijo lokalnih proizvodov in storitev. Skozi projekt so bile razvite nove prodajne poti: opremljena in delujoča trgovina lokalnih proizvodov, vinoteka s ponudbo lokalnih vin, delujoč turistično-informacijski center za promocijo lokalne ponudbe ter protokolarni prostor z opremo za multimedijsko promocijo destinacije Posavje. Izdana sta bila katalog vin in vinarjev v sedmih jezikih ter monografija Bizeljsko Sremič – dežela vinske trte, vina in novega življenja, ki govori o vinarstvu, vinogradništvu, gastronomski in drugi turistični ponudbi tega območja. Za namene privabljanja turistov je bil posnet promocijski film turističnih produktov destinacije Posavje, prav tako v sedmih jezikih. Rezultat projekta je tudi novo delovno mesto za izvajanje neposredne prodaje.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43