Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Vpliv trapistov na posavsko podeželje

Nosilec projekta: Kulturni dom Krško

Projektni partnerji: Regionalna razvojna agencija Posavje, Hiša trt, vina in čokolade, Kunej Aleš s.p., Gostilna Šempeter, Srečko Kunst s.p.

Vrednost projekta: 92.116,77 EUR
LEADER sredstva: 69.081,92 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@mestnimuzejkrsko.si

Temelj projekta je bogata gospodarska dediščina menihov trapistov, ki so s svojim znanjem, veščinami in inovativnim pristopom segali na vsa področja, ki jih je ponujalo območje. Vnašali so izboljšave v načine kmetovanja, izdelovali so čokolado in likerje. Imeli so svojo tiskarno, ukvarjali so se z mizarstvom, krojaštvom, mlinarstvom. Imeli so prvo hidroelektrarno, prvi vodovod, telefon in fotoaparat ter prvi traktor.

V okviru projekta je bila s pomočjo terenske raziskave analizirana gospodarska in rokodelska dediščina trapistov, njen vpliv na razvoj posavskega podeželja ter izdelane smernice za uporabo trapistovskih znanj in veščin v sodobnem času. Prav tako je bil izdelan elaborat Rekonstrukcija čokolade Imperial in v ta namen opremljena čokoladnica na gradu Rajhenburg za butično proizvodnjo čokolade. Skozi usposabljanja, osebna svetovanja in rokodelske delavnice so se v projekt vključile kmetije, rokodelci, brezposelnih in drugi zainteresirani, da bi razvili nove rokodelske izdelke in živilske proizvode, vezane na dediščino trapistov, ali se o njih le podučili. V izdanem katalogu izdelkov in prodajnih mest so predstavljeni tisti produkti, ki povezujejo dediščino menihov trapistov s sedanjostjo. Na voljo bodo na štirih prodajnih mestih, opremljenih ali na novo razvitih skozi projekt. Rezultati projekta so tudi eno novo delovno mesto ter razvita dva izdelka z mnenjem DUO.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43