Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Ustvarimo zeliščni vrt Posavja

Nosilec projekta: Kulturni dom Krško

Projektni partnerji: Društvo kmetic Krško, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmečkih žena Arnika, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci, Društvo kmetic Ajda, Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško

Vrednost projekta: 38.805,90 EUR
LEADER sredstva: 29.789,71 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@mestnimuzejkrsko.si

Z oživitvijo zeliščnega vrta na Gradu Rajhenburg želijo projektni partnerji dediščino zeliščarstva razviti v promocijske, izobraževalne in podjetniške namene. Vrt bo vzpostavljen s pomočjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, ki je šola s prilagojenim programom, namenjen bo v izobraževalne namene, hkrati pa nudil tudi izkušnjo „zdravilnega” vrta. Z društvi kmečkih žena iz celotnega območja LAS Posavje bo izdelan nabor praks nabiralništva, vzgoje in uporabe zdravilnih rastlin in zelišč. Partnerji in priznani zeliščarji skozi usposabljanja udeležencem prenašajo znanja o zeliščih in njihovi rabi v zdravstvene, kulinarične in kozmetične namene. S projektom so želeli predvsem mlade in ženske spodbuditi k razvoju novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo ali k registraciji dejavnosti, ki bi posameznikom prinašala nov ali dodaten vir dohodka. Priložnosti v zeliščarstvu je izjemno veliko, kar se je skozi projekt potrdilo.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43