Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Upravni odbor

Najvišji izvršilni organ je upravni odbor (UO). Je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska in strokovno-tehnična dela ter vodi delo LAS po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

UO šteje 7 članov. UO sestavljajo: predsednik LAS in 6 članov. UO mora biti sestavljen v razmerju, da najmanj 60 % predstavljajo ekonomski in zasebni partnerji in največ 40 % javni partnerji.

UO morajo biti sestavljen tako, da so v njem najmanj 3 ženske članice in največ 4 moški člani.

En član UO mora biti na dan izvolitve članov v UO mlajši od 25 let.

Aktualni člani Upravnega odbora LAS Posavje 2007-2013 za mandatno obdobje od 01.01.2016 do datuma potrditve prenosa obveznosti med LAS Posavje 2007-2013 in LAS Posavje 2014-2020 oziroma najdlje do 31.12.2020 so:

  • Magdalena Krošelj, javni sektor
  • Franc Češnovar, javni sektor
  • Roman Matjašič, javni sektor
  • Sabina Žibert, ekonomski sektor
  • Marjan Gobec, ekonomski sektor
  • Sanja Plantak, nevladni sektor.
  • Vesna Hrovat, nevladni sektor.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43