Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Turizem v zidanicah

Nosilec projekta: Center za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško)

Projektni partnerji: KŠTM Sevnica

Vrednost projekta: 92.408,00 EUR
LEADER sredstva: 32.251,28 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@pckrsko.si, www.turizemvzidanicah.si

Zidanice so posebnost vinorodne dežele Posavje z vinorodnimi okoliši Dolenjska, Bela krajina in Bizeljsko-Sremič, saj ni nikjer drugje na svetu na tako majhnem prostoru mogoče najti toliko zidanic, lesenih hramov in kleti. Skozi projekt je bil razvit nov, inovativen in unikaten turistični produkt, to je »turizem v zidanicah«. V ta namen je bila izdelana celostna grafična podoba produkta, vzpostavljena spletna stran z rezervacijskim sistemom, izdelana merila in kriteriji za registracijo dejavnosti sobodajalstva v zidanicah. Za ponudnike so bila izdelana in izdana Navodila za lastnike zidanic. Ti so se povezali v neformalno združenje ponudnikov-lastnikov zidanic.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43