Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Turistično informativne table območja občine Sevnica

Nosilec projekta: KŠTM SEVNICA

Projektni partnerji: Občina Sevnica, Turistična zveza občine Sevnica, Krajevna skupnost (KS) Blanca, Krajevna skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Krmelj, Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu, Krajevna skupnost Primož, Krajevna skupnost Sevnica, Krajevna skupnost Studenec, Krajevna skupnost Šentjanž, Krajevna skupnost Tržišče, Krajevna skupnost Zabukovje

Vrednost projekta: 35.102,85 EUR
LEADER sredstva: 12.619,54 EUR
Kontaktne informacije o projektu: matej.imperl@kstm.si, www.kstm.si

V okviru projekta so na območju občine Sevnica, v središču vsake od 10 krajevnih skupnosti in na turistično najpomembnejših točkah v mestu Sevnica, postavili vsebinsko in oblikovno skladne turistično informativne table. Na njih je grafični prikaz območja in pomembne informacije o znamenitostih in ponudbi kraja. Panoji so del javne turistične infrastrukture, ki pomembno prispeva k promociji turistične ponudbe na celotnem območju občine Sevnica.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43