Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Socialno podjetništvo - izziv za Posavje

Nosilec projekta: Sklad dela Posavje, ustanova

Projektni partnerji: KNOF Zavod za kulturni razvoj so.p.,Sevnica, Društvo 1824, Brežice, Ustanova lokalna razvojna fundacija Posavje

Vrednost projekta: 81.751,44 EUR
LEADER sredstva: 63.153,63 EUR
Kontaktne informacije o projektu: skladdela@siol.net, www.skladdela.si

Poudarek projekta je bil na prepoznavanju socialnega podjetništva kot možnosti zaposlovanja posebnih ciljnih skupin na podeželju. Razvit je bil poseben program usposabljanja za udeležence in mentorska shema, po kateri sta bila udeležencem projekta nudena mentorstvo in individualni coaching. Avtorji treh najboljših projektnih predlogov so bili v okviru projekta nadgrajeni z zaposlitvijo za določen čas petih mesecev. Dodatna spodbuda udeležencem so bili tudi podatki iz Analize potencialov socialnega podjetništva v Posavju, ki je pokazala na potencial, ki ga nudi posavsko okolje za razvoj različnih oblik socialnega podjetništva. Naloga zaposlenih je bila razviti svojo podjetniško idejo tako, da omogoča nadaljevanje zaposlitve tudi po koncu projekta. Projektni partnerji so ves čas trajanja zaposlitve nudili mentorstvo in coaching, ki sta se izkazala za zelo učinkoviti metodi dela z udeleženci. Za vse sodelujoče pri projektnih aktivnostih sta bili organizirani dve študijski poti z ogledi dobrih praks že delujočih socialnih podjetij.

Projektne ideje zaposlenih udeležencev so predstavljene v posebnih promocijskih zloženkah, ki so na voljo tudi na vseh vstopnih info točkah, kjer so zainteresiranim na voljo svetovanje, brezplačna uporaba spleta in različne publikacije na temo socialnega podjetništva.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43