Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Skupaj na podeželju

Nosilec projekta: Mladinski center Brežice (Mc Brežice)

Projektni partnerji: Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško, Multimedijsko društvo Idea, Brežice, Občinska turistična zveza Brežice, Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Občina Brežice, Svetniki – društvo prijateljev podeželja, Jesenice na Dolenjskem, Društvo kmetic Brežice, Turistično društvo Čatež ob Savi, Društvo prijateljev mladine Brežice

Vrednost projekta: 48.174,27 EUR
LEADER sredstva: 41.204,18 EUR
Kontaktne informacije o projektu: mc-brezice@siol.net, www.napodezelju.si

»Skupaj na podeželju« je projekt, ki predstavlja primer sodelovanja generacij, sožitja mladih in starejših za ohranitev naše skupne dediščine. V okviru projekta so raziskali, zbrali in evidentirali tradicijo podeželja v občini Brežice. Tako sta bila posneta dokumentarni film z naslovom »Tako se je godilo v naših vaseh – opravila in obrti« in dokumentarni film na temo kulinarike. Popisane so jedi na območju občine Brežice, postavljena je bila fotografska razstava o pripravi jedi po tradicionalnih postopkih, izveden Poletni raziskovalni tabor »Etno 2010«, katerega rezultat je bila raziskovalna naloga »Na podeželju nekoč in danes«. Prikaz domačih opravil nekoč in danes so partnerji prikazali v monografiji »Na podeželju nekoč in danes«. Zbrani viri bodo v uporabo prihodnjim generacijam, kako so živeli nekoč in kako lahko dediščino prepletamo s sodobnim načinom življenja.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43