Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Semena prihodnosti: spodbujanje podjetništva mladih

Nosilec projekta: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Projektni partnerji: Občina Bistrica ob Sotli, Rogina Simon, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Drago Domitrovič, Mladinski center Krško, Osnovna šola Krmelj, Mihaela Jazbec, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Sevnica, Društvo mladinski center Radeče, Otok zavod za razvoj, Kostanjevica na Krki

Vrednost projekta: 90.095,00 EUR
LEADER sredstva: 69.777,69 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@klubmetulj.org, www.klub-metulj.org

Ključna aktivnost projekta je bila razviti model učne kmetije kot oblike dopolnilne dejavnosti v Posavju. Pri tem so v največji meri sodelovali mladi, ki so ključna ciljna skupina projekta, in zainteresirane kmetije. Analiza obstoječega načina življenja mladih, predstavljana v gradivu „Življenje mladih in njihovi poslovni izzivi v Posavju” je pokazala, da mladi vidijo svojo prihodnost in priložnost v domačem okolju, potrebujejo pa spodbudo in podjetniška znanja. Zato so bile skozi projekt izvedene animacijsko-motivacijske delavnice za pridobivanje veščin za zgodnje načrtovanje učno-poklicne poti ter razvijanje in uresničitev podjetniške ideje v okolju. Zainteresiranim bodo tudi v prihodnje v pomoč usposobljeni mladi izvajalci podjetniških delavnic in registrirane učne kmetije. Potrebna znanja in napotki mladim in njihovim mentorjem so zbrani v Priročniku za podjetniška usposabljanja in Priročniku s predstavitvijo modela učne kmetije v Posavju. Mlade izobražene s posavskega podeželja so povabili k oblikovanju celotne grafične podobe projekta. Izvedeno je bilo medšolsko tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo, izdelan družabno-učni pripomoček in izveden ogled didaktičnih kmetij kot primerov dobrih praks. Rezultat projekta je tudi registrirana ena dopolnilna dejavnost učne kmetije. Projektne aktivnosti so spodbujale mreženje med mladimi, ta pa krepi solidarnost in medvrstniško pomoč.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43