Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Posavske poti prijetnih doživetij

Nosilec projekta: Posavske poti prijetnih doživetij

Projektni partnerji: KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Občina Kostanjevica na Krki, Turistično društvo Sromlje, Turistično društvo Šentjanž

Vrednost projekta: 191.560,00 EUR
LEADER sredstva: 146.066,83 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@pckrsko.si

Projekt Popotnik je bil usmerjen v kreiranje dodatne turistične ponudbe in doživetij v Posavju, ki jih obiskovalcem nudijo inovativno opremljene in urejene pohodniške poti, skupaj z vinsko-kulinarično ter nastanitveno ponudbo. Izoblikovali in uredili so šest posavskih tematskih poti – poti so opremili z didaktičnimi igrali, informacijskimi tablami, mizami in klopmi, GPS napravami, električnimi kolesi ter jih digitalizirali. Vzpostavili so register tematskih poti, izdelali priporočila in navodila za enotno označevanje, urejanje in vzdrževanje tematskih poti po Posavju. Kreirali so nov regijski dogodek – Posavski festival pohodništva - ter izdelali promocijski film o ponudbi Posavja v angleškem jeziku. Projekt je okrepil podjetniško kulturo med lokalnim prebivalci, povezal turistične ponudnike za skupni nastop na trgu, doseženi rezultati pa omogočajo trajnostno rabo razpoložljivih naravnih in kulturnih virov. Rezultat projekta je tudi eno novo delovno mesto ta trženje lokalne turistične ponudbe.

V okviru projekta vzpostavljene tematske poti: Učna pot Savus v Radečah, Rudarska pot »TK PAV« v Šentjanžu, Naravoslovna pot azaleja v Boštanju, Pot trapistov v Brestanici, Pot vina in sonca na Sromljah in Uskoška pot v Kostanjevici na Krki.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43