Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Organi LAS Posavje

Organi LAS Posavje so:

Predsednik

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Zbor članov

Mandat organov LAS Posavje 2007-2013 traja od 01.01.2016 do datuma potrditve prenosa obveznosti med LAS Posavje 2007-2013 in LAS Posavje 2014-2020 oziroma najdlje do 31.12.2020.

Predsednik: 

Predsednik LAS odgovarja za javnost in zakonitost delovanja LAS.

Pristojnosti predsednik LAS so:

  • sklicuje UO LAS,
  • zastopa in predstavlja LAS v javnosti,
  • skupaj z odgovorno osebo zakonitega zastopnika partnerstva zastopa in predstavlja LAS v pravnem prometu,
  • preko upravljavca sodeluje z LEADER pisarno.

V odsotnosti predsednika LAS ga nadomešča član UO, ki ga za to pooblasti predsednik LAS.

Aktualni predsednik LAS Posavje 2007-2013, ki je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora LAS Posavje, je Franc Češnovar, predstavnik javnega sektorja, sicer direktor CPT Krško.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43