Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Obnovljivi viri energije na podeželju

Nosilec projekta: Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.

Projektni partnerji: Univerza v Mariboru, fakulteta za energetiko, Zavod Vrbov Log, zavod za ohranjanje podeželja Brezovska Gora, HPG Brežice d.o.o., Kostak Brantner ekologija, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

Vrednost projekta: 21.388,80 EUR
LEADER sredstva: 10.692,36 EUR
Kontaktne informacije o projektu: zeljko.horvat@kostak.si

S projektom »Obnovljivi viri energije na podeželju« so bile ciljne skupine seznanjene z možnostmi uvajanja novih tehnologij s področja obnovljivih virov energije v kmetijske, gozdarske in nekmetijske dejavnosti. S pomočjo številnih delavnic na terenu, medijskih in spletnih objav so potencialne uporabnike s posavskega podeželja seznanjali, animirali in motivirali za najboljši možni način uporabe teh obnovljivih virov energije, hkrati pa tudi vseh ostalih razpoložljivih lokalnih virov, med katere sodi poleg človeškega kapitala z vsemi znanji in sposobnostmi tudi naravna in kulturna dediščina, prostorski potenciali in klimatski pogoji v regiji.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43