Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Območje delovanje LAS Posavje

LAS Posavje deluje na celotnem območju razvojne regije Posavje, ki jo sestavlja šest občin:

  • Bistrica ob Sotli,
  • Brežice,
  • Kostanjevica na Krki,
  • Krško,
  • Radeče in
  • Sevnica,

Občine imajo skupaj 446 naselij.

Regija meri 968,2 km2 in predstavlja 4,77 % površine Slovenije. V regiji živi (podatki iz leta 2010) 76.080 prebivalcev oz. 3.7 % celotnega prebivalstva Slovenije.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43