Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Najboljše z Rake

Nosilec projekta: Turistično društvo Lovrenc Raka

Projektni partnerji: Center za podjetništvo in turizem Krško, Seles d.o.o., Društvo za trajnostni razvoj Tera vera, Kostanjevica na Krki

Vrednost projekta: 49.976,80 EUR
LEADER sredstva: 38.037,48 EUR
Kontaktne informacije o projektu: td.lovrenc@gmail.com

Inovativnost projekta Najboljše z Rake je na prepoznavanju avtohtonosti raške čebule, značilne za projektno območje, v spodbujanju njene proizvodnje in rabe v gostinsko-turistični ponudbi območja. Skozi programe usposabljanj in strokovno ekskurzijo so se prebivalci območja podučili o možnostih in načinih pridelave zelenjave, predvsem raške čebule, pridelava katere omogoča razvoj novih delovnih mest na kmetiji, v gostinstvu in turizmu pa je osnova za razvoj novega turističnega produkta. Lokalni pridelovalci in rokodelci se bodo povezali v Združenje Najboljše z Rake in v novo opremljenem razstavno-prodajnem prostoru skozi skupno blagovno znamko Najboljše z Rake promovirali kmetijske pridelke in rokodelske izdelke. Rezultata projekta sta tudi novo delovno mesto in nov rokodelski izdelek z mnenjem DUO.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43