Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (NO) ima tri člane, iz vsake skupine partnerjev po enega člana. NO izvoli neposredno Zbor članov. NO izvoli izmed sebe predsednika.

Aktualni člani Nadzornega odbora LAS Posavje 2007-2013 za mandatno obdobje od 01.01.2016 do datuma potrditve prenosa obveznosti med LAS Posavje 2007-2013 in LAS Posavje 2014-2020 oziroma najdlje do 31.12.2020 so:

  • Anica Bercko, javni sektor
  • Tomislav Jurman, ekonomski sektor in
  • Bernardka Zorko, nevladni sektor
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43