Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov

Nosilec projekta: KTRC Radeče

Projektni partnerji: Turistično društvo Radeče, Turistično društvo Ostrovrharji Svibno

Vrednost projekta: 33.282,00 EUR
LEADER sredstva: 15.958,54 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@ktrc.si, www.ktrc.si

Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov je združil aktivnosti, namenjene razvoju turizma in kreativni realizaciji idej posameznikov na območju občine Radeče. Preko posameznikov, vključenih v specifične motivacijske delavnice, programe usposabljanj in osebna svetovanja je uspel pridobiti več kot 70 obstoječih in potencialnih turističnih ponudnikov, ki so skušali prepoznati možnosti za realizacijo svojih poslovnih zamisli v turizmu ter utrditi zavest o potencialih turistične panoge. Oblikovan je bil aplikativni model motiviranja udeležencev za udejanjanje turističnih potencialov. Ta je z namenom čim širše uporabe v praksi zapisan in obrazložen v posebni brošuri, izdani v okviru projekta.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43