Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah

Nosilec projekta: Lokalna akcijska skupina Posavje, z.z. Regionalna razvojna agencija Posavje

Projektni partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto.

Vrednost projekta: 125.445,80 EUR
LEADER sredstva: 69.645,02 EUR
Kontaktne informacije o projektu: las.posavje@rra-posavje.siwww.las-posavje.si

S pomočjo projekta želimo povečati število ponudnikov kmetijskih pridelkov in živil in njihovo raznovrstnost na posavskih tržnicah. Neposredna prodaja na tržnicah bo v Posavju nadgradila obstoječe tržne poti za posavske kmete in kupcem na bolj prijazen način približala hrano s posavskega podeželja.

Ustrezno opremljena tržna mesta bodo ponudnikom v procesu prodaje omogočila izvajanje ustreznih standardov kakovosti in do kupcev prijazno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov. S pomočjo specifičnih usposabljanj bodo nosilci in člani kmetijskih gospodarstev dvignili svojo usposobljenost na področju pridelave, trženja in komuniciranja s kupci. S promocijskimi aktivnostmi v okviru projekta želimo povečati prepoznavnost ponudnikov v lokalnem okolju in na inovativen način nagovoriti sodobnega potrošnika, da kupuje zdravo lokalno pridelano hrano.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43