Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Lokalna trajnostna oskrba s hrano

Nosilec projekta: Lokalna akcijska skupina Posavje, zakoniti zastopnik LAS Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje,

Projektni partnerji: Center za razvoj podeželja Posavje, Zavod Vrbov Log, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

Vrednost projekta: 55.474,15 EUR
LEADER sredstva: 47.174,17 EUR
Kontaktne informacije o projektu: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

Projekt »Lokalna trajnostna trajnostna oskrba s hrano« je študija, s katero so partnerji preverili, kakšne so možnosti in interes za vzpostavitev lokalne trajnostne oskrbe s hrano na območju LAS Posavje, predvsem v javnih ustanovah, kjer se prehranjujejo ranljive skupine (otroci, mladostniki, bolniki in starostniki). Ti potrebujejo največ pozornosti v smislu kakovostnega prehranjevanja. Na podlagi pridobljenega vpogleda v stanje pridelave in interesa za uvajanje lokalno pridelane hrane v javne ustanove je nastala Strategije lokalne trajnostne oskrbe s hrano v Posavju, s katero so bili postavljeni standardi in izdelan model za oskrbovanje javnih institucij z lokalno pridelano hrano.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43