Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Iz naše je, dobro je

Nosilec projekta: Občina Sevnica

Projektni partnerji: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica - Podružnična OŠ Studenec in Podružnična OŠ Loka, Osnovna šola Krmelj, Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p., Mihaela Jazbec

Vrednost projekta: 104.519,25 EUR
LEADER sredstva: 66.516,34 EUR
Kontaktne informacije o projektu: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Z vzpostavitvijo štirih vrtov (trije ob sodelujočih šolah Loka in Studenec ter vrtcu Krmelj in zeliščni vrt na kmetiji Mihaele Jazbec) želijo pri otrocih povečati zavedanje o pomenu pridelave in uživanja lokalno pridelane hrane. Skozi številna usposabljanja so tudi starši pridobili pomembna znanja in informacije, kar naj bi dolgoročno povečalo pridelavo in potrošnjo lokalno pridelane hrane v posavskem prostoru, predvsem pa v javnih zavodih z obrati prehrane. Vrt je bil prepoznan kot pomemben didaktični pripomoček, zato so bile razvite učne vsebine, ki bi jih bilo mogoče vključiti v izobraževalne programe za otroke.

Z namenom krepitve medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja z okoljem so bile organizirane skupne urice s sokrajani in vrtni sejem, projektna ideja pa je bila predstavljena tudi ostalih šolam v regiji, da bi se te odločile za ureditev svojih vrtov.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43