Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Gozdni sadeži – vrnitev h koreninam

Nosilec projekta: KRTC Radeče

Projektni partnerji: Zavod Vrbov Log, Društvo kmečkih žena Arnika Svibno, Društvo za zdravilne rastline doline Sopote

Vrednost projekta: 61.328,49 EUR
LEADER sredstva: 58.177,98 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@ktrc.si, www.ktrc.si

Projekt »Gozdni sadeži: vrnitev h koreninam« je nastal zaradi prepričanja, da gozd in gozdni sadeži v našem življenju igrajo manjšo vlogo, kot bi jo lahko oziroma kot bi jo morali. V projektu so se osredotočili na gozdne sadeže kot užitne divje rastoče rastline, sestavljene iz divje rastoče zelenjave, iz rastlin z užitnimi plodovi in z užitnimi podzemnimi deli, začimbnic, čajnih rastlin ter divjih rastlin z užitnimi semeni, cvetovi in cvetnimi popki. Izvedeni sta bili dve strokovni študiji, in sicer Študija o območjih gozdnih sadežev in vrstah sadežev v Posavju in Študija o možnih posledicah preobremenitve posavskih gozdov v primeru netrajnostnega izkoriščanja gozdnih sadežev. V okviru projekta je pričelo delovati šest študijskih krožkov z namenom pridobivanja podatkov o razširjenosti in uporabnosti gozdnih sadežev v vsakdanjem življenju prebivalcev posavskega območja. Rezultati projekta so zbrani v knjigi »Gozdni sadeži: vrnitev h koreninam«.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43