Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Člani LAS Posavje 2007-2013

Biti član LAS Posavje pomeni aktivno sodelovati pri:

  • odkrivanju razvojnih potencialov posavskega podeželja
  • oblikovanju skupnih razvojnih ciljev
  • določanju pravil za izbor najkvalitetnejših projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja s sredstvi LEADER.

Člani LAS Posavje 2007-2013 na dan 31.12.2015 so objavljeni tukaj

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43