Zaprt 4. javni poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in izvedena 20. seja Ocenjevalne komisije LAS Posavje

14 Sep 2022

V ponedeljek, 12. 09. 2022 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 20. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje.

Osrednja točka seje je bilo odpiranje vlog operacij, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje oddali na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (Eksrp). Vodilni partner LAS Posavje je na navedeni javni poziv v roku - oddaja vlog do 08. 09. 2022 - prejel 8 vlog operacij. Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled administrativne popolnosti vlog v skladu z navedenim dnevnim redom 20. seje OK LAS Posavje.

Dnevni red 20. seje OK LAS Posavje:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 19. seje
  3. Imenovanje predsednika ocenjevalne komisije LAS Posavje za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  4. Predstavitev razpisne dokumentacije 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  5. Ugotavljanje administrativne popolnosti prispelih vlog na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
  6. Razno

Prijavitelji iz upravičenega območja so prijavili 8 partnerskih operacij, ki jih bo Ocenjevalna komisija pregledala ter ocenila njihovo ustreznost. Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v roku 60 dni od zaprtja javnega poziva oz. v mesecu novembru.

Utrinek s seje:

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43