Tudi Albanija si želi narediti razvojni preboj s sredstvi CLLD

09 Nov 2017

Prvi albanski podeželski parlament, ki je v Tirani potekal med 28. in 29. septembrom, je bil namenjen spoznavanju mehanizmov LEADER in CLLD. S strani Slovenije je bila poleg predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreže za podeželje in Regionalne razvojne agencije Prlekija povabljena tudi predsednica Lokalne akcijske skupine Posavje, mag. Janja Jordan.

Na omenjenem dogodku so bili albanskim organizacijam (nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in predstavnikom ministrstev) predstavljeni načini uvajanja pristopa LEADER s strani različnih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Nemčije, Danske. Jordanova je opisala postopek ustanovitve LAS, predstavila tudi projekte LAS Posavje za obdobje od 2007-2013 ter spregovorila o konkretnih izkušnjah Posavja s sredstvi LEADER. Na parlamentarnem srečanju je prišla do izraza pestrost možnosti, ki jih ponujajo sredstva za razvoj podeželja, s strani našega LAS pa so bile pridobljene izkušnje v Tirani tudi dobra popotnica za nove projekte sodelovanja, v novi finančni perspektivi 2014-2020.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43