Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

ODPRT 4. JAVNI POZIV LAS POSAVJE SKLADA EKSRP – do 8. septembra 2022

08 Jun 2022

Potencialne prijavitelje projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 obveščamo, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, v sredo, 8. junija 2022 objavila 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Namen javnega poziva EKSRP je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in sofinanciranje njihovih stroškov.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 172.690,75 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov sklada EKSPR za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, je 85 odstotkov.

  

Prijavitelji so lahko fizične osebe in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko/poslovno enoto na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Javni poziv je odprt do četrtka, 8. septembra 2022.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani RRA Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje (rra-posavje.si) in LAS Posavje: 4. javni poziv EKSRP (las-posavje.si)

Verjamemo, da se v povezavi z izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij na javni poziv porajajo številna vprašanja, zato vas vabimo, da se dogovorite za svetovanje, ki vam bo v pomoč pri pripravi vloge. Dodatne informacije o javnem pozivu LAS Posavje daje vodilni partner LAS Posavje, t. j. RRA Posavje, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu 07 488 10 43 in 07 488 10 40,

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

- osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

Veselimo se prijave vaših projektov!

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43