Objava javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017

02 Feb 2017

Regionalna razvojna agencija Posavje je, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah objavila

JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 604.151,00 EUR, od tega 254.151,00 EUR za problemsko območje občine Radeče,

  • Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.000,00 EUR, od tega 9.733,00 EUR za problemsko območje občine Radeče,

  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 531.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javne pozive je 21.4.2017.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

  • za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (tukaj)
  • za Evropski sklad za regionalni razvoj (tukaj)
  • za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (tukaj)

 

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

občina

datum in ura

kraj

Radeče

13.2.2017 ob 16.00 uri

sejna soba Občine Radeče

Sevnica

14.2.2017 ob 16.00 uri

Trški dvorec v Sevnici

Bistrica ob Sotli

16.2.2017 ob 16.00 uri

predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

Brežice

20.2.2017 ob 16.00 uri

Mestna hiša v Brežicah

Kostanjevica na Krki

22.2.2017 ob 16.00 uri

sejna soba Občine Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 5

Krško

23.2.2017 ob 16.00 uri

sejna soba A na Občini Krško 

 Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS in sicer:

  • po telefonu: na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14. uro
  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43