Objava javnih pozivov LAS Posavje

20 Apr 2020

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje,

je dne 20. 4. 2020 objavila

JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020


- EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 382.831,27 EUR.


- EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.264,97 EUR.


- EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 291.860,96 EUR.

 

Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni pozivi se izvajajo kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Rok za prijavo na javne pozive je 18. 6. 2020.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani http://www.las-posavje.si/aktualni.html.

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS Posavje daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:
- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
o 07 488 10 43 za sklad EKSRP (Lucija Avguštin),
o 07 488 10 47 za sklad ESPR (Manuela Bojnec) in
o 07 488 10 52 za sklad ESRR (Nataša Kežman)
- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si
- osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43