NOVA USPEŠNA PRIDOBITEV EU SREDSTEV PREKO LAS POSAVJE

03 Apr 2023

SOFINANCIRANJE IZ KMETIJSKEGA SKLADA POTRJENO ZA PROJEKT »LOKALNO« - ZA OBOGATITEV PONUDBE TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je konec marca 2023 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi novega projekta za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjen je projekt: »LOKALNO je POVEZOVALNO (Akronim: »LOKALNO«), prijavitelja Občina Sevnica.

Projekt »LOKALNO« je Občina Sevnica pripravila s tremi partnerji: JP Komunala d. o. o. Sevnica, JZ KŠTM Sevnica in Društvo kmetic Sevnica, v skupni višini 74.642,43 EUR. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 50.000,00 EUR. Projekt je pripravljen za izvedbo v eni fazi, in sicer v letu 2023, z naložbo in obogateno programsko in turistično ponudbo pa predstavlja nov doprinos za obiskovalce Tončkovega doma na Lisci ter nadaljevanje povezovanja lokalnih deležnikov pri razvoju območja. Zaključek projekta je predviden do 31. 12. 2023.

Občina Sevnica je septembra 2022 projekt »LOKALNO« prijavila na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razpoložljiva sredstva javnega poziva so bila omejena na skupnih 172.690,75 EUR. Regionalna razvojna agencija Posavje je na navedeni javni poziv prejela osem vlog projektov, po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje pa je štiri predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pristojna za končno potrditev sofinanciranja iz kmetijskega sklada. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 27. 03. 2023  s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva za izvedbo operacije, preostali trije projekti pa so trenutno še v postopku pregleda.

Projekt »LOKALNO« prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU (Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju), z izvedbo aktivnosti pa bo pomembno prispeval k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020 in k doseganju kazalnikov in rezultatov, ki so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o novem projektu na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43