LAS Posavje razkriva izjemne dosežke skozi novo brošuro izvedenih projektov v programskem obdobju 2014-2020

20 Mar 2024

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja regije Posavje in po najboljših zmožnostih zagovarja pomembnost pristopa LEADER/CLLD za razvoj lokalnega razvoja ter s ponosom predstavlja novo brošuro, ki zajema izvedene projekte in primere dobrih praks v obdobju 2014-2020. Po dveh programskih obdobjih izvajanja pristopa »od spodaj navzgor« (2007-2013 in 2014-2020), kjer ključno vlogo prevzema lokalna skupnost, lahko na območju zasledimo infrastrukturne naložbe, izvedene delavnice, lokalno povezovanje in ostale aktivnosti, ki vodijo v nadaljnji trajnostni razvoj regije Posavje. Z lastnim in priznanjem drugih, radi povemo, da smo pri tem uspešni.

LAS Posavje, ki deluje na področju lokalnega razvoja, je v tem obdobju aktivno podpiral različne projekte, prispevajoč k trajnostnemu razvoju in izboljšanju življenjskih pogojev v regiji Posavje. Za obdobje 2014–2020 je LAS Posavje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) prejel 6.355,939,62 EUR.

LAS Posavje je lokalno partnerstvo, ki združuje javne in zasebne subjekte, nevladne organizacije ter lokalne skupnosti z namenom spodbujanja in podpiranja razvoja na lokalni ravni. V zadnjem obdobju so se v okviru LAS Posavje izvedli številni projekti, ki so pripomogli k izboljšanju infrastrukture, dvigu kakovosti življenja in spodbujanju gospodarske rasti. Nova brošura, ki je rezultat teh prizadevanj, predstavlja izčrpen pregled uspešno izvedenih projektov LAS Posavje 2014-2020. Poudarja raznolikost projektov in prinaša vpogled v konkretne rezultate ter dobre prakse, ki so pomembno prispevale k razvoju regije Posavje. Z vsemi razpoložljivimi sredstvi (vključujoč dodatna) smo na nivoju LAS Posavje skupno odobrili 42 projektov, 14 iz regionalnega, 15 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada, ki so skupaj ustvarili 24 novih delovnih mest (EKSRP 7,5 novih delovnih mest, ESRR 7,5 novih delovnih mest, ESPR 9 novih delovnih mest).

 Brošura je na voljo v elektronski obliki TUKAJ ter v tiskani izdaji, ki je dostopna na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško. Za več informacij se obrnite na:

  • 07 488 10 43 za kmetijski sklad (Lucija Avguštin)
  • 07 488 10 47 za ribiški sklad (Nina Župevc)
  • 07 488 10 52 za regionalni sklad (Nataša Kežman)

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

Po že dveh uspešno izvedenih programskih obdobjih se pristop LEADER/CLLD nadaljuje tudi v programsko obdobje 2021 (2023)-2027. Vodilni partner LAS Posavje v prvi polovici leta 2024 načrtuje objavo javnih pozivov, in sicer ločeno za Ribiški LAS Posavje (ribiški sklad) in LAS Posavje (regionalni in kmetijski sklad).

Članstvo v LAS za programsko obdobje 2021-207 je odprto. V LAS se lahko skozi celotno programsko obdobje vključijo tudi novi člani, ki bi želeli sodelovati pri uresničevanju Strategij lokalnega razvoja. Pristopna izjava za včlanitev v LAS Posavje 2021-2027 je dostopna na spletni strani LAS Posavje 2021-2027, za včlanitev v Ribiški LAS Posavje 2021-2027 pa je dostopna na spletni strani Ribiškega LAS Posavje 2021-2027.

Spremljajte nas še naprej, ko vas bomo obveščali o aktualnih zadevah LAS Posavje.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43