LAS Posavje izvaja vrednotenje SLR LAS Posavje

15 Jan 2019

V petek, 11. 01. 2019  je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekalo srečanje t. i. fokusne skupine za izvedbo aktivnosti vrednotenja Strategije Lokalnega razvoja LAS Posavje.  

Z aktivnostjo vrednotenja SLR, ki je v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013 obvezna za vse LAS, LAS Posavje preverja, kako uspešni smo bili pri uresničevanju Startegije lokalnega razvoja LAS Posavje - do 31. 12. 2018. Vrednotenje SLR poteka s pomočjo zunanjega strokovnjaka, na petkovi fokusni skupini pa so s podajo svojega mnenja k pripravi vrednotenja ključno pripomogli tudi nekateri prijavitelji/izvajalci operacij na skladih EKSRP, ESRR in ESPR, predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije LAS Posavje. Prav tako ste svoj dragoceni prispevek k izvedbi vrednotenja dodali vsi, ki ste izpolnili naše spletne vprašalnike. Vsem sodelujočim se zato iskreno zahvaljujemo!

Poročilo o vrednotenju SLR LAS Posavje je že v pripravi, na spletni strani LAS Posavje pa bo objavljeno predvidoma do konca marca 2019. Naslednje vrednotenje SLR bo LAS Posavje izvajal ob zaključku programskega obdobja 2014– 2020, ko se bo pruipravilo poročanje glede uresničevanja ciljev SLR za obdobje do 31. 12. 2023.

 

 Utrinki s srečanja: 

  

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43