Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

IZVEDENA 9. SEJA UO LAS Posavje

22 Apr 2022

V petek, 15. 04. 2022 je bila v prostorih Občine Krško izvedena 9. redna seja Upravnega odbora LAS Posavje.

Predstavniki Upravnega odbora so obravnavali sledeči dnevni red seje: 

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
  3. Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2021
  4. Odgovor članom UO LAS Posavje v navezavi na 8. redno sejo UO LAS Posavje (8. in 9. točka dnevnega reda)
  5. Predlog člana Galerija Božidarja Jakac za UO LAS Posavje (dopis z dne 30. 03. 2022)
  6. Predlog razpisne dokumentacije za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 za: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
  7. Članstvo v LAS Posavje 2014–2020
  8. Potrditev vstopa novega člana v LAS Posavje
  9. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 11. 2021 do 28. 02. 2022
  10. Razno

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43