IZVEDENA 7. SEJA UO LAS POSAVJE

18 Aug 2021

V torek, 17. 08. 2021 je bila v prostorih Občine Krško izvedena 7. redna seja Upravnega odbora LAS Posavje.

Predstavniki Upravnega odbora so obravnavali sledeči dnevni red seje: 

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
  3. Mednarodni posvet LAS in konferenca: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 09. - 02. 10. 2021
  4. Članstvo v DRSP
  5. Povišanje sredstev, objava in določitev roka zaprtja 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
  6. ESPRA 2021-2027
  7. Seznanitev z odstopno izjavo članice NO LAS Posavje
  8. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 03. 2021 do 30. 06. 2021
  9. Razno

  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43