IZVEDENA 12. REDNA SEJA UO LAS POSAVJE

25 Apr 2023

V ponedeljek, 24. 04. 2023 je bila v prostorih RRA Posavje (sejna soba) izvedena 12. redna seja Upravnega odbora LAS Posavje. Predstavniki Upravnega odbora so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje: 

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
  3. Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2022
  4. Seznanitev s situacijo projekta »POJNT« (ESRR)
  5. Seznanitev s situacijo projekta »FINI ODMIK« (EKSRP) in ponovna obravnava operacij in izbor predloga operacije za sofinanciranje iz 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 – EKSRP
  6. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 11. 2022 do 28. 02. 2023
  7. Seznanitev z izstopom člana LAS Posavje
  8. Prenos pravnih obveznosti LAS Posavje 2014-2020 na LAS Posavje 2021-2027 in ribiški LAS Posavje (ESPRA)
  9. Razno

Utrinki s seje: 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43