Druga delavnica na temo izpolnjevanja vlog

03 Mar 2017

Zaradi zapolnitve mest prve delavnice bomo izvedli še drugo delavnico na temo izpolnjevanja vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško.

Vljudno vabljeni!

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43